Leveransvillkor

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Monica/Mostals hemsida, www.monica.mostal.se, nedan kallad Hemsidan då kunden är konsument och leverans sker till en medlemsstat i EU.

Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Monica/Mostal följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

 

2. BESTÄLLNING

Beställning ska göras genom Hemsidan.

Det är viktigt att du direkt när du har fått orderbekräftelsen kontrollerar att den är riktig. Om något har blivit fel eller du önskar ändra något bör du kontakta oss omgående.

För att förenkla eventuella kontakter uppmanar vi dig att ha beställningsbekräftelsen tillgänglig vid kontakt med oss.

 

3. PRIS

Mervärdesskatt

Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %, undantaget böcker som har 6 % som momssats. Moms utgår vid samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU.

Frakt

Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnaden för frakt tillkommer och ska betalas av kunden. Fraktkostnaden meddelas i samband med beställningen. Vid köp över 1 500 kronor per köptillfälle står Monica/Mostal för fraktkostnaden.

Betalning

Vid beställning genom Hemsidan accepterar vi betalning med betal- och kreditkort från VISA och Mastercard via Payson. För betalning – följ de instruktioner på Hemsidan som lämnas vid betalningen.

Säkerhet

Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.

Reservation

På grund av att vissa varor är beställningsvaror och kan ha tagits ur produktion eller av någon annan anledning inte längre är möjliga för Monica/Mostal att leverera är beställning inte bindande för Monica/Mostal förrän Monica/Mostal har skickat ut en orderbekräftelse till kunden.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid omständigheter som Monica/Mostal inte rår över, som valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd moms. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt.

 

4. BESTÄLLNINGSVAROR

Avbeställning

Om du önskar avbeställa varan är du enligt 41 § konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten enligt punkt 6.

 

5. LEVERANS

Leveranstid

Normal leveranstid är 3 till 5 arbetsdagar om varan ska skickas inom Sverige. Till postnummerområden med lantbrevbärare kan leverans ta 2 – 3 dagar längre än normal leveranstid. För möbler, specialbeställda varor sålda via vår Kundtjänst samt leveranser till andra länder än Sverige gäller andra leveranstider. En preliminär leveranstid kan meddelas efter kontakt med email hidden; JavaScript is required eller via telefon på 040 35 60 70. Leveranstiden meddelas annars efter bekräftelse har erhållits från leverantören.

Transportskador

Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Som köpare är du ansvarig för att vid mottagandet eller snarast möjligt därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller om du upptäcker dem efter leveransen till vår kundtjänst på telefon 040 35 60 70 eller via mail till monica@mostal.se.

 

6. ÅNGERRÄTT

Ångerfrist och meddelande

Handlar du från Hemsidan har du enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har tagit emot varan. Du måste dock meddela vår kundtjänst detta, se kontaktinformation längre ner.

Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Returvillkor

Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan oanvänd och i ursprungligt skick till oss, se kontaktinformation längre ner. Varan ska returneras i sitt originalemballage. Du får själv stå för kostnaden för returfrakten. Du kan även returnera varan direkt i vår butik på Propellergatan 7 a, 211 16 Malmö. Vid retur i vår butik ber vi dig vänligen ta med orderbekräftelsen.

Det är du som kund som står för risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig uppmärksamma lämpligheten att se till att varan är försäkrad samt att den är väl emballerad.

Återbetalning

Vi betalar tillbaka vad du har betalat för varan inom 30 dagar från det att vi har mottagit varan.

 

7. BYTESRÄTT

Vi lämnar förutom ångerrätten 30 dagars bytesrätt oavsett om beställning har skett genom Hemsidan. Tiden räknas från orderdatumet. Du kan byta varan till annan vara av motsvarande eller lägre värde, alternativt erhålla ett tillgodohavande motsvarande vad du har betalat för varan. Om du byter till en billigare vara än den du lämnar tillbaka erhåller du ett tillgodohavande av mellanskillnaden.

Om du vill byta varan måste du returnera den oanvänd i originalemballage och bifoga kvitto på köpet. Om varan har varit del av ett erbjudande innefattande vissa villkor, som till exempel en vara på köpet, måste samtliga varor erbjudandet har omfattat lämnas tillbaka.

 

8. FEL I VARAN

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.

Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig.

För att kunna bevisa att du har köpt varan hos oss är det viktigt att du har kvar din orderbekräftelse. Spara därför alltid orderbekräftelsen.

 

9. REKLAMATION

Reklamation av fel i vara, fel eller dröjsmål i leverans av vara ska ske skriftligen till Monica/Mostal, kontaktuppgifter hittar du under punkt 16, inom skälig tid, det vill säga så snart som möjligt.

Sker inte reklamation inom skälig tid förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Monica/Mostal. Konsumenten ersätts för returfrakt vid godkänd reklamation.

 

10. RESERVATION

Monica/Mostal reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.

Prisuppgifterna på Hemsidan är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Monica/Mostal har bekräftat beställningen eller köpet.

 

11. OUTHÄMTADE PAKET

För paket som inte hämtas ut inom skälig tid ansvarar vi inte. Outhämtade paket som returneras till oss fraktas på din risk och vi ansvarar heller inte för varan efter det att den har returnerats till oss. Det är därför viktigt att du hämtar ut eller tar emot ditt paket även om du har ångrat dig. Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift vilken motsvarar kostnaden för frakt, returfrakt och hantering.

 

12. KUNDTJÄNST

Om du har några frågor, något har blivit fel i leveransen eller av någon annan anledning önskar nå vår kundtjänst finns de tillgängliga för dig på:

Telefon: 040 – 35 60 70.

Mail: monica@mostal.se

 

13. PERSONUPPGIFTER

För fullgörandet av avtalet är Monica/Mostal skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av Monica/Mostal. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade.

Monica/Mostal använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.

Genom godkännande av Villkoren godkänner du även Monica/Mostals insamling och behandling av personuppgifterna.

 

14. FORCE MAJEURE

Monica/Mostal befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Monica/Mostal skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder det skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Monica/Mostals kontroll och som väsentligen inverkar på Monica/Mostals rätta fullgörande av avtalet.

 

15. TVIST

Monica/Mostal strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel.

Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

16. FÖRETAGSINFORMATION

Butik:

Monica

Propellergatan 7 a

211 16 Malmö

Tel: 040 35 60 70

Mail: monica@mostal.se

 

Företag:

Mostal AB

Västra Rönneholmsvägen 74 a

217 41 Malmö

Telefon: 040 35 60 60

Bankgiro: 5072-3865

Bank: SEB

IBAN: SE6650000000056241018701

Bic-kod: ESSESESS

Organisationsnummer: 556386-9089

Registreringsnummer för moms: SE556386908901

Mail: stefan@mostal.se

Design och kod Ljusa Idéer | På en server hos BuildIT | All Rights Reserved